Tjenester

Bygg- og snekkertjenester
Bygg- og snekkertjenester er vårt hovedfelt, og utgjør den aller største delen av virksomheten. Vi driver med nybygg, tilbygg og rehabilitering av hus og hytter, samt alt som naturlig hører med til dette. Vi driver også med tradisjonslaft og leverer innovative lafteprodukter. Et av våre spesialområder er rehabilitering og tilbygg på de velkjente Trybo-hyttene som det er mange av i distriktet. Vi utfører alt fra grunnarbeid til taktekking.

Tjenester knyttet til ovner, peiser, ildsteder og piper
Reparasjon, installasjoner eller endringer på ovner, peiser, ildsteder og piper skal alltid utføres forskriftsmessig og i tråd med både brannkrav og monteringsveiledninger. Dette er også arbeider som kan være søknadspliktige. Vi har lang erfaring innenfor denne typen arbeid. I tillegg har vi et godt samarbeid med det lokale feiervesenet og bygningsmyndighetene - alt for at du skal kunne være trygg på at arbeidet utføres forskriftsmessig. 

Anleggstjenester
Vi tilbyr også gravearbeider og pigging av fjell. Vår hendige gravemaskin kommer til på plasser der større maskiner er uegnet eller ikke kommer til.

Snøbrøyting
Vi tilbyr snøbrøyting med traktor.

Transporttjenester
Vi tilbyr ulike transporttjenester. Deriblant traktortransport av tømmer, ved, løsmasser, mindre anleggsmaskiner, materiell, avfall etc. Vi har også snøscooter med kjelke, varebil og ulike bilhengere. I tillegg har vi et bredt kontaktnettverk innenfor transportbransjen, dersom det skulle være behov for lastebiltransport.

Servicetjenester
I tillegg til bygg- og snekkertjenester tilbyr vi også små og store snekkeroppdrag som ikke er byggrelaterte. Vi driver også med rengjøring av private vannkummer og reservoarer, felling av trær, diverse vaktmester-, vedlikeholds- og servicetjenester, snømåking, montering av solcelleanlegg og maling.

Kalkulasjoner, prosjektering og rådgivende tjenester
Ta kontakt med oss dersom du trenger en samarbeidspartner for kalkulasjoner, prosjektering, byggesøknader og rådgivende tjenester.

Salg av byggemateriell
Vi har gode leverandører av byggemateriell og rekvisita. Dette gjør at vi kan tilby gode og konkurransedyktige priser på byggemateriell. Vi er også behjelpe med utregning og oppsetting av materiellister, samt transport av byggemateriellet hjem til deg.
Copyright © Løvås Snekkertjenester AS - 2024